Zde najdete důležité věci, které si doma můžete přečíst a poučit se :-)

Příručka mladého judisty 

Příručka chvaty

Judo - historie a poslání => Petr Březina